Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18.00

Sloboda od greha

Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

#ProbajAlfu

 

Alfa kurs

prijatelj porodice

Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

ispunjen Život

Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

savremena Duhovnost

Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad
Dobrodosli
DOBRODOŠLI
Cilj ovog sajta je da vam se predstavimo, i pozovemo da se upoznate sa nama. Saznajte više o našim verovanjima i našoj praksi, a iznad svega iskoristite priliku da saznate više o otkupljujućem delu Isusa Hrista.
Novosti
NOVOSTI I OBAVEŠTENJA
Leto je vreme kada aktivnosti opadaju, vreme kada prelazimo u mod odmaranja, opuštanja. Odmor možemo posmatrati u dva smera. Odmaranje od aktivnosti koje su iza nas, ili kao odmor kao pripremanje za ono što je pred nama. Draga crkvo, pozivam vas da ovo leto posmatramo kao pripremu. Serija propovedi u toku leta: Preuzmi odgovornost. Svake nedelje u 18 časova.
Saznajte vise o Hristu
PUT SPASENJA
Kako doživeti spasenje? Šta treba da uradimo da bi bili spašeni? Kakve veze ima Hristova smrt i vaskrsnuće sa mnom. Saznajte na sledećoj stranici.
O nama Protestantska Hrišćanska zajednica O nama Protestantska Hrišćanska zajednica

 

KO SMO MI?

Protestantska Hrišćanska zajednica (Protestant Christian Fellowship), je crkva protestantsko-evanđeoskog veroispovedanja, iz Novog Sada.

Protestanti predstavljaju treće krilo hrišćanstva, pored Rimo-Katoličke i Pravoslavne crkve. Pojam protestantizma obuhvata širok raspon teoloških i socijalnih perspektiva i vidova organizacije, ali je osnovno da protestantske crkve imaju korene u protestanskoj reformaciji crkve u Evropi u 16. veku. Trenutno, protestanske crkve broje oko jednu milijardu vernika u svetu.

Evanđeoske crkve predstavljaju podgrupu u okvirima protestantizma koje ispovedaju sledeće istine Svetog pisma - Verujemo da je Sveto pismo Božija reč, nepogrešiva i jedini autoritet vere; u spasonosnu žrtvu Gospoda Isusa Hrista kao jedini put spasenja; da se osoba spasava verom kroz prihvatanje Hristove otkupljujuće žrtve; verujemo u Svetu Trojicu - Oca, Sina i Duha Svetog, našeg Boga; u krštenje vodom odraslih vernika i krštenje Duhom Svetim, kao i posvećenje kao posledicu nanovog rođenja...

Po svom uređenju Protestantska Hrišćanska zajednica je slobodna crkva, kongregacionalnog uređenja, što znači da organizaciono crkvu vode vernici, a ne crkvena hijerarhija. Sveštenik crkve je jedan od vernika, kome je poverena čast da predstavlja crkvu.

Protestantska Hrišćanska zajednica u Srbiji, upisana je u Registar Crkava i verskih zajednica koje vodi Ministarstvo vera – knjiga 1, registarski broj 10 sa danom 28.05.2008. godine (na osnovu novog Zakona o Crkvama i verskima zajednicama).