Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

Sloboda od greha

Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

#ProbajAlfu

 

Alfa kurs

prijatelj porodice

Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

ispunjen Život

Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

savremena Duhovnost

Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad
Dobrodosli
DOBRODOŠLI
Cilj ovog sajta je da vam se predstavimo, i pozovemo da se upoznate sa nama. Saznajte više o našim verovanjima i našoj praksi, a iznad svega iskoristite priliku da saznate više o otkupljujućem delu Isusa Hrista.
Novosti
NOVOSTI I OBAVEŠTENJA
Poštovani posetioče sajta PHZ Crkve, trenutno radimo na osavremenjavanju našeg sajta i promeni platforme. Sajt iz tog razloga neće biti redovno ažuriran što se tiče vesti. Aktivan je samo odeljak blog. Informacije o aktivnosti crkve potražite na našem facebook profilu. Hvala.
Saznajte vise o Hristu
PUT SPASENJA
Kako doživeti spasenje? Šta treba da uradimo da bi bili spašeni? Kakve veze ima Hristova smrt i vaskrsnuće sa mnom. Saznajte na sledećoj stranici.
O nama Protestantska Hrišćanska zajednica O nama Protestantska Hrišćanska zajednica

 

KO SMO MI?

Protestantska Hrišćanska zajednica (Protestant Christian Fellowship), je crkva protestantsko-evanđeoskog veroispovedanja, iz Novog Sada.

Protestanti predstavljaju treće krilo hrišćanstva, pored Rimo-Katoličke i Pravoslavne crkve. Pojam protestantizma obuhvata širok raspon teoloških i socijalnih perspektiva i vidova organizacije, ali je osnovno da protestantske crkve imaju korene u protestanskoj reformaciji crkve u Evropi u 16. veku. Trenutno, protestanske crkve broje oko jednu milijardu vernika u svetu.

Evanđeoske crkve predstavljaju podgrupu u okvirima protestantizma koje ispovedaju sledeće istine Svetog pisma - Verujemo da je Sveto pismo Božija reč, nepogrešiva i jedini autoritet vere; u spasonosnu žrtvu Gospoda Isusa Hrista kao jedini put spasenja; da se osoba spasava verom kroz prihvatanje Hristove otkupljujuće žrtve; verujemo u Svetu Trojicu - Oca, Sina i Duha Svetog, našeg Boga; u krštenje vodom odraslih vernika i krštenje Duhom Svetim, kao i posvećenje kao posledicu nanovog rođenja...

Po svom uređenju Protestantska Hrišćanska zajednica je slobodna crkva, kongregacionalnog uređenja, što znači da organizaciono crkvu vode vernici, a ne crkvena hijerarhija. Sveštenik crkve je jedan od vernika, kome je poverena čast da predstavlja crkvu.

Protestantska Hrišćanska zajednica u Srbiji, upisana je u Registar Crkava i verskih zajednica koje vodi Ministarstvo vera – knjiga 1, registarski broj 10 sa danom 28.05.2008. godine (na osnovu novog Zakona o Crkvama i verskima zajednicama).