Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

KAKO DOŽIVETI SPASENJE?

KAKVE TO VEZE IMA SA MNOM?

Život pred nas postavlja pitanja - živeti sa iskustvom tuge, razočarenja, gubitka voljene osobe... kako graditi Postoje mnogi aspekti krsta, mi smo se se usredsredili samo na četiri slike koje nalazim u Novom zavetu.

Prvi je slika hrama. Stari zavet beleži vrlo detaljan zakon o tome kako postupati sa grehom, sa prestupima koje su ljudi učinili. Ono što je trebalo uraditi bilo je da se ide u hram i sa sobom povede neka životinja kao žrtva. Ljudi bi priznanjem svoj greh preneli na životinju, koja bi zatim bila ubijena zbog tog greha.

Novozavetni pisci naglašavaju, mislim da je to svima poznato, da žrtvovanje životinje nije dovoljno. U poslanici Jevrejima piše: “Krv bikova i jaraca ne može da otkloni grehe; to je samo senka stvarnosti”. Mi bivamo sveti kroz žrtvu tela Isusa Hrista, jednoga za sve. Kada je Jovan Krstitelj ugledao Isusa, rekao je pogledajte: “...evo jagnje Božje koje uklanja grehe sveta.” Savršena žrtva koja čini da zagađenost grehom može biti uklonjena. Jedan novozavetni pisac je to ovako izrekao: Hristova krv nas čisti od greha– ova reč je u trajnom vremenu, ona traje i traje. On nas čisti i čisti od svih naših greha.

Drugi aspekt je slika uzeta sa pijace robova. Hristos je platio otkupnu cenu da bi nas otkupio – da bi nas oslobodio od zavisnosti, od sile greha. Sam Isus je rekao: “Koga Sin oslobodi, stvarno je slobodan”. Očaravajuće je gledati, posmatrati kako Isus oslobađa ljude od zavisnosti od stvari koje su ih celog života držale u kandžama. Naš pastor Beređi Dušan – Bera je bio zavisnik od alkohola. Veoma rano je počeo da pije, kao tinejdžer i nikada nije imao kontrolu nad alkoholom. Sam svedoči – “Loša slika o sebi, nezadovoljstvo životom, besmisao su obeležili moju mladost. Alkohol je bio kao bekstvo, pružao mi je osećaj pobede. Ali to je bila laž, vodio me je samo u dublji očaj, zarobljenost, beznađe.” Na kraju je zavapio Hristu da ga oslobodi ropstva, u jednostavnoj molitvi, i Hristos je to učinio. Doneo mu je slobodu. “Osećaj slobode je bio neverovatan (i još uvek jeste). Ropstvo je prestalo, glad moje duše je bila zadovoljena.” Slika pijace robova je slika otkupljenja. Isus je došao da nas otkupi, da nas oslobodi.Posle hrama i pijace, treća slika je sudnica. Apostol Pavle je rekao da smo kroz Hristovu smrt bili opravdani. Opravdanje je pravosudni izraz. Ukoliko želite definiciju opravdanja jednog školarca, ona glasi: “Kao da nisam ni zgrešio.” Ukoliko na sudu budete oslobođeni, znači da ste bili opravdani. Odnosno, kao da nikada niste učinili to za šta ste bili optuženi.

Možda će vam sledeća ilustracija pomoći da to razumete: “Dva prijatelja su išla zajedno u školu. Potom su upisali i isti fakultet, a posle toga su krenuli svaki svojim putem. Jedan od njih se posvetio legalnim poslovima i postao sudija. Drugi se upustio u kriminalne radnje i uvalio sebe u nevolje. Jednog dana, mnogo godina kasnije, onaj prevarant se pojavio pred svojim starim prijateljem, sudijom. Znao je da će morati da plati kaznu, jer je prekršio zakon. Sudija je bio u nezavidnom položaju. Bio je sudija, ali pred njim je bio stari prijatelj koji mu beše drag. U takvoj situaciji se nalazi Bog – dragi smo mu i voli nas. Ali onaj prvi je bio i sudija. Nije mogao jednostavno da kaže: “Nema veze. Ti si moj stari prijatelj i ja te volim. Ništa ne brini.” Pravda mora biti zadovoljena. Bog je sveti Bog. On je Bog ljubavi, ali i Bog pravde i ne može jednostavo reći: “Oh, ma nema veze.” Šta je sudija učinio u slučaju kada je ustanovio da je prikladna kazna za njegovog prijatelja bila 300 000 dinara? Kaznio ga je, a potom skinuo svoju sudijsku odoru, otišao do blagajne, ispisao ček od 300 000 dinara i platio kaznu za prijatelja.Upravo to je Isus učinio. Samo što je Hristovo delo još veličanstvenije. Ono nadilazi sve ilustracije i analogije. Bog nas voli daleko više od kakavog starog prijatelja, više nego deca, supružnici ili roditelji.
A kazna? Nije u pitanju bila samo novčana globa. “Plata za greh je smrt”, kaže apostol Pavle. Zato krst nije bio samo ispisivanje čeka, već umiranje. Bog je u osobi Sina umro za nas. Tako je naša krivica uklonjena i moglo je da nam bude oprošteno. To je predivna, predivna vest – Evanđelje!

Četvrta ilustracija dolazi iz slike doma. Koren i rezultat greha je razoreno zajedništvo sa Bogom, a rezultat krsta je mogućnost obnovljenja zajedništva – udaljenost između čoveka i Boga može da se završi. U Drugoj poslanici Korinćanima 5:19, apostol Pavle piše: “Bog je u Hristu pomirio svet” – to smo vi i ja, “sa sobom.” Zapazite izraz: “Bog je u Hristu.” Katkada ljudi kažu: “Zar to nije varvarski što je Bog zbog nas kaznio nekog nevinog, trećeg. Da, to bi bilo varvarski. Ali Bog beše U HRISTU. Sam Bog je došao u osobi Sina da bi umro za vas i za mene. Učinio je to sa ciljem da se prepreka ukloni i zajedništvo obnovi. A kada je TO zajedništvo jednom obnovljeno, direktna posledica je obnavljanje svih ostalih zajedništava. Bog nas voli. On voli vas i voli mene. Nije On umro samo za ceo svet; umro je za vas i za mene. Apostol Pavle je pisao: “Sin Božji me je toliko zavoleo, da je predao sebe za mene.” Ova izjava je jednako lična kao i sledeća: “Bog je tako zavoleo svet, da je dao svog jedinorodnog Sina da...”, primetite da ovaj stih zahteva i naš odgovor, “da svaki ko veruje u njega ne propadne nego da ima večni život.”

Šta to znači verovati? Prihvatiti ono što je Isus na krstu učinio za nas. Kao što je sudija mogao da dođe do svog prijatelja, ponudi mu ček i vidi kako ga ovaj cepa govoreći: “Neka hvala. Sam ću platiti svoju kaznu.”, tako i mi imamo izbor kada nam Bog ponudi svoj ček. Možemo ga pocepati i reći: “Neka hvala. Sam ću platiti svoju kaznu,” ali možemo ga i prihvatiti govoreći, “Hvala ti Bože. Prihvatam tvoj dar”, i početi uživati u svemu što Bog ima za svakoga.

To možete učiniti jednostavnom molitvom. Možda dok čitaš misliš: “Nisam siguran da sam ikada istinski prihvatio Hristovu ponudu. Voleo bih da je prihvatim.” To uopšte nije komplikovano. Sledite jednostavnu molitvu koja je ovde napisana - Oprosti, Hvala i Molim – I time se okrećete se od onoga što znamo da je pogrešno, zahvaljujete Isusu što je umro za nas i prihvatate njegov dar. Molite molitvu verujući, i time prihvatate Njegovo oproštenje.

Gospode Isuse Hriste, hvala ti što me toliko voliš da si svoj život položio za mene. Oprosti mi za stvari koje sam uradio pogrešno. Okrećem leđa svemu što znam da je pogrešno. Hvala ti za dar oproštenje i novog života. Prihvatam taj dar. Svoje poverenje polažem na tebe. Verujem u tebe i molim te dođi u moj život i ispuni me tvojim Duhom tako da bude sa mnom zauvek. Hvala Ti Gospode Isuse. Amin.
Gospode, hvala ti za one ljude koji su u svojim srcima večeras molili ovu molitvu, i ja te molim da ih sada ispuniš Svetim Duhom – sa radošću, mirom i ljubavlju. U Isusovo ime. Amin.

Ako ste molili molitvu, to je samo početak. Primili ste oproštenje i spasenje od Boga, ali trebate da rastete u razumevanju dobijenog. Bogatstvo koje se ne korististi je besmisleno, i beskorisno. Spasenje koje se ne živi je isto tako protraćeno. Mi vam preporučijemo sledeće korake:

1. Počnite da čitate evanđelja. Svaki dan odvojite malo vremena, pročitajte jedno poglavlje i razmislite o Isusovim rečima, i kako možete da ih primenite u vaš život.
2. Molite se svakodnevno. Neka vaše molitve budu spontane, vašim rečima. Zahvalite za sve ono što imate, za spasenje, molite za vaše potrebe i potrebe vaših bližnjih.
3. Kontaktirajte nas da vam pomognemo u sledećim koracima vaše vere. Potrebno vam je da se družite sa drugim vernicima. Dobrodošli ste na naše sastanke, ali možete i da nas kontaktirate preko emaile adrese – bera@cfns.org.rs.

<< Prethodna 1 2 3 4 Naredna >>

Imali života posle ovoga. #TryAlpha

Istraži više »

Saznajte više o Hristu i
njegovom delu