Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

KAKO DOŽIVETI SPASENJE?

Šta je zajedničko za sledeće ljude: Rijana, Robi Vilijams i Patrijarh? Jedan od odgovora bi bio da svi oni na sebi nose krst. Mnogi ljudi danas na sebi nose mali krst: na minđušama, narukvicama, na reveru. Verovatno najuobičajenije mesto za srebrni ili zlatni krst je lančić – nekada je to i mali drveni krst, ili čak i veliki drveni krst.

Ne znam da li ste ikada pomislili koliko je to zapravo čudno? Krst je bio sredstvo izvršenja smrtne kazne. Da sretnete osobu koja oko vrata nosi mala vešala, ili elektirčnu stolicu, smatrali bi takvu osobu čudnom. Krst je bio sredstvo egzekucije, ali toliko okrutno sredstvo za ubijanje ljudi da su 337. godine nove ere, Rimljani odlučili da ga ukinu.Nema ničega lošeg u nošenju krsta. Ali zašto ga ljudi nose? Krst je simbol hrišćanstva. Otprilike trećina Evanđelja govori o Hristovoj smrti. Polovina Markovog Evanđelja govori o njegovoj smrti. Veliki deo ostatka Novog zaveta objašnjava zašto je Isus umro. Zašto?

Većina ličnosti koje su imale uticaja na narode, ili su čak menjale svet, upamćene su po svojim životima. Isus, koji je svetsku istoriju promenio više nego iko drugi, upamćen je po svojoj smrti, čak i više nego po svom životu. Zbog čega se toliko pažnje posvećuje njegovoj smrti? Kakva je razlika između Hristove smrti i Sokratove smrti? Ili smrti mučenika, ili ratnih heroja? Za koji cilj je On umro? Šta je postigao? Šta to znači da je On umro za naše grehe? Zašto je to toliko važno? Kakve to ima veze sa vama i sa mnom danas?

Centar hrišćanske vere jeste Gospod Isus Hristos, Njegova smrt na krstu i vaskrsnuće. Apostol Pavle u poslanicama govori – „Ako Hristos nije vaskrsnuo, uzaludna je naša vera“. Centralni deo Hristovog delovanja nije bilo njegovo naučavanje, iako je ono za nas jako važnu, nego Njegova spasonosna žrtva. Želimo vam objasniti šta je to Hristos uradio za nas, tako da vas pozivamo da sledite sledeća tri koraka:

1. Razumeti prepreku!
2. Zašto je Isus umro i vaskrsnuo?
3. Kakve to veze ima sa mnom?

RAZUMETI PREPREKU! >>

<< Prethodna 1 2 3 4 Naredna >>

Imali života posle ovoga. #TryAlpha

Istraži više »

Saznajte više o Hristu i
njegovom delu