Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBE | NEDELJA 17.00 i 19.00

DOBRODOŠLI NA WEB SAJT PROTESTANTSKE
HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE, NAŠE CRKVE

Alfa kurs je obeležio 18 godina postojanja u Srbiji. Alfa kurs je interaktivni kurs namenjen za sve one koji žele da istraže osnove Hrišćanske vere.