Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

VESTI, NAJAVE, NOVOSTI I INFORMACIJE


Preuzmi odgovornostLeto je vreme kada aktivnosti opadaju, vreme kada prelazimo u mod odmaranja, opuštanja. Odmor možemo posmatrati u dva smera. Odmaranje od aktivnosti koje su iza nas, ili kao odmor kao pripremanje za ono što je pred nama. Draga crkvo, pozivam vas da ovo leto posmatramo kao pripremu.

Bog nam je kao crkvi dao novo viziju. Sanjamo da vidimo naš grad transformisan uticajem Duha Svetog, kroz nas. Mi smo crkva Novog Sada (ne isključujući druge crkve, uzimamo našu odgovornost), odgovorni smo za grad koji nam je poveren. Odgovorni smo da uradimo, silom Božije, sve što je do nas, da vidimo naš grad promenjen.

Pozvani smo da donosimo Carstvo Božije ovde na zemlju. Svoju službu naš Gospod je počeo rečima:“ Na meni je Duh Gospodnji, jer me je pomazao da objavim siromasima evanđelje, poslao me je da sužnjima objavim oslobođenje, slepima da će progledati, da na slobodu pustim potlačene, da objavim godinu blagonaklonosti Gospodnje.“ Luka 4:18-19. To je transformacija pod uticajem Duha Svetog. Kada je Hristos slao svoje učenike, slao ih je sa rečima „idite i objavite da je došlo Carstvo Nebesko, gubave čistite, demone izgonite...“, a taj zadatak je prenesen i na nas – doneti Carstvo Božije u naš grad.
Kako preuzeti odgovornost za naš grad? Kako preuzeti odgovornost ta poziv koji nam je Bog uputio? Kako da naši poslovi, škole... postanu naša misijska mesta - ne samo kao mesta na kojima evangeliziramo, nego kroz način na koji radimo/učimo, utičemo? Kako da naši sugrađani upoznaju Njega? Kako da se transformišu naše škole, bolnice, sudovi, policija, fabrike...?
Zadatak je veći od svakog od nas. Princip Tela Hristovog (kako Sveto pismo naziva crkvu) jeste da svako od nas treba da uradi njegov deo, doprinese svojom jedinstvenošću talenata, sposobnosti i darova Duha Svetog. Kada svako radi svoj deo, pod uticajem Duha Svetog, nema ništa silnije od Tela Hristovog. Zato, pitanje o kome razmišljamo ovo leto je – Kako preuzeti odgovornost?Na ovu temu razmišljaćemo u toku jula i avgusta, svake nedelje u 18 časova, na našim redovnim službama. Govornik će u toku ove serije uglavnom biti pastor naše crkve, Beređi Dušan – Bera.

Raspored tema:
3.7. Sanjati san koji je veći od tebe samog!
10.7. Kako voleti svoj grad?
17.7. Širiti uticaj Carstva
24.7. Nađi svoj jedinstveni dizajn!
31.7. Moja odgovornost je...?

7.8. Prepoznaj svoje darove - razumeti darovi Duha Svetog
14.8. Prepoznaj svoje Duhovne darove - tri boje službe – crvena je boja evanđelja
21.8. Prepoznaj svoje Duhovne darove – tri boje službe – plava je boja delovanja Duha Svetog
28.8. Prepoznaj svoje Duhovne darove - tri boje službe – zelena je boja služenja

4.9. Preuzmi odgovornost – slaganje puzli u jednu sliku.

Dobrodošli! Ulaz slobodan za sve zainteresovane!