Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

VESTI, NAJAVE, NOVOSTI I INFORMACIJE

Malo smo bili lenji sa objavljivanjem novosti, pa vam pružamo pregled dešavanja u julu 2016.

Leto je u crkvi vreme kampova, konferencija. Svako leto organizujemo Engleski kamp u saradnji sa našim Gostima iz SAD.
To je prilika za druženje, učenje engleskog jezika, i produbljivanje duhovnosti. Slede neke slike