Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

VESTI, NAJAVE, NOVOSTI I INFORMACIJE

Alfa kurs je obeležio 18 godina postojanja u Srbiji. Alfa kurs je interaktivni kurs namenjen za sve one koji žele da istraže osnove Hrišćanske vere.