Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

VESTI, NAJAVE, NOVOSTI I INFORMACIJE

U toku Novogodišnjih i Božićnih praznika, crkva je bila prepuna aktivnosti... Samo par slika ne prikazuju celo bogatstvo - Agape večera, Božićno selo, predstava koju su napravila deca sa posebnim potrebama za našu decu, zimski kampovi...

Božićne službe...Prestava dece sa posebnim potrebama za našu decu.