Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

VESTI, NAJAVE, NOVOSTI I INFORMACIJE


U toku novembra meseca, 2017-te, nastavljamo sa razmišljanjem o Reformaciji kroz seriju Reformacija Duše.
31. oktobra, svet je obeležio 500 godina od momenta kada je započela Reformacija crkva, proces koji verujemo još uvek traje. Crkva mora stalno da preispituje svoja verovanja, i usaglašava ih u skladu sa poruko Sveotog pisma prema kontekstu u kome živi i deluje.

Međutim, verujemo da postoji i lična Reformacija, promena - tu temu će istražiti više govornika u toku novembra meseca.
5.11. - Erol Ilijazovic, "Put promene"
12.11. - Slađan Milenković, "Novorođenje"
19.11. - Beređi Dušan Bera, "Ima li Bog unuke?"
26.11. - Namjin Kim, "Transformacija molitvom"