Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

VESTI, NAJAVE, NOVOSTI I INFORMACIJE

Kada je slika mutna, propuštamo lepotu onoga što je na slici. Kada ne vidimo dobro, to nas ograničava. Videti jasno je nephodno. Videti jasno istinu je ključno.
Naša slika o Bogu, nama, životu... određuje naše postupke, misli, sudbinu. Ispitajmo da li vidimo jasno. Svake nedelje u Protestantskoj Hrišćanskoj zajednici - serija propovedi: "Videti jasno!"
Bogosluženje u 17 časova - porodično bogosluženje. Svi su dobrodošli, a posebno cele porodice. Dok roditelji imaju priliku da uživaju u bogosluženju, deca imaju svoj čas veroanuke (gde takođe uživaju).
Bogosluženje u 19 časova - prilagođeno mladima: muzikom, atmosferom, porukom.
Svi su dobrodošli!Ove nedelje govornik je naš pastor - Beređi Dušan Bera, i govoriće na tekst iz Otkrivenja Jovanovog 1. Naslov propovedi je - Ko je Bog za mene?