Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

VESTI, NAJAVE, NOVOSTI I INFORMACIJE

Pastori Beređi Dušan (PHZ Novi Sad) i Zoltan Vegel (PHZ Sombor) imali su priliku da učestvuju u prvoj konferenciji o problemu zavisnostu u Somboru i da doprinesu diskusiji kako raditi na prevenciji i tretmanu.Poruka konferencije, koja je bila organizovana od predstavnika vlasti Grada Sombora, je bila da samo zajedno, kada je uključen svaki sektor društva, možemo značajno doprineti borbi protiv ove pošasti.