Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBE | NEDELJA 17.00 i 19.00

DOBRODOŠLI NA WEB SAJT PROTESTANTSKE
HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE, NAŠE CRKVE

U toku Novogodišnjih i Božićnih praznika, crkva je bila prepuna aktivnosti... Samo par slika ne prikazuju celo bogatstvo - Agape večera, Božićno selo, predstava koju su napravila deca sa posebnim potrebama za našu decu, zimski kampovi...

Božićne službe...Prestava dece sa posebnim potrebama za našu decu.