Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBE | NEDELJA 17.00 i 19.00

DOBRODOŠLI NA WEB SAJT PROTESTANTSKE
HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE, NAŠE CRKVE
Konferencija Omladinskih Vođa, u organizaciji Omladinskog pokreta - Mreža, okuplja vođe mladih iz Evanđeoskih crkava iz cele Srbije. Konferencija se ove godine održava na dve lokacije - Leskovac, 11-12. mart, i Sremska Mitrovica, 18-19. mart. Prvilegija je da je govornik na ovoj konferenciji naš pastor Beređi Dušan Bera. Govori na temu - "Šta je pravi rod", posmatrajući život Apostola Pavla.