Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBE | NEDELJA 17.00 i 19.00

DOBRODOŠLI NA WEB SAJT PROTESTANTSKE
HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE, NAŠE CRKVE

Dva najčešća problema u savremenim brakovima jesu loša komnukacija i loše rešavanje konflikta. Ključ uspeha u odnosima počinje sa dobrom veštinom konunikacije. Iako kao deca naučimo ga govorimo, komunicirati učimo ceo život. Loša sposobnost komunikacije vodi do nesporazuma i konflikta. Seminar nudi način kako da razvijemo komunikaciju kako bi pomogli našem braku ali i našim ostalim odnosima.

Seminar je namenjen za osobe koje su u braku ali i za one koji se tek pripremaju (ili nadaju) za brak.

Govornik: Don AndersonDon je savetnik (s akcentom na terapiji zloupotrebe droge i alkohola, tuge i gubitka); pastor; profesor na fakultetu: držao je seminare o kontroli besa, dinamici porodice i braku. Vodio je rehabilitacione programe za odvikavanje od droge i alkohola. Radio je sa zatvorenicima. Trener je liderstva. Licencirani preduzimač/poslovni čovek. Pilot.

U Srbiju dolazi kao predavač za organizaciju Fokus (Udruženje za podsticaj razvoja društva) a ujedno će održati i seminar za nas.