Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBE | NEDELJA 17.00 i 19.00

DOBRODOŠLI NA WEB SAJT PROTESTANTSKE
HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE, NAŠE CRKVE

„Bog mi je dao talenat i ja ga koristim“, bio je naziv tinejdžerskog kampa, održanog od 2-8.8., na Glavici, Fruška gora, u kampu Betel. Radionice bubnjeva, gitare, pevanja, sporta, umetnost, fotografija i drama su bile prilika da mladi pokažu i razviju svoje sposobnosti. Duhovna poruka je bila izazov da iskoristimo talente koje nam je Boga dao, koristeći ih da pomognemo, obradujemo, usmerimo... druge ljude.