Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBE | NEDELJA 17.00 i 19.00

DOBRODOŠLI NA WEB SAJT PROTESTANTSKE
HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE, NAŠE CRKVE

U subotu, 3.10.2015. u prostorijama Protestanske Hrišćanske zajednice, održan je seminar za hrišćanske vođe i savetnike. Govornik je bio Glin Harison, predsednik Međunarodnog saveza za psihijatriju epidemiologije i savetnik Svetske zdravstvene organizacije (WHO) kao i Ministarstva zdravlja Velike Britanije. Svetski poznati govornik na teme psigologije, neuro-nauke i psihijatrije. Posvećen vernik, i aktivan član Aglikanske crkve u Bristolu. Pisac knjige Big Ego Trip.Teme na koje je govorio su bile:
1. Moć pornografije i pastoralna pomoć zavisnima od pornografije.
2. Identitet, samovrednovanje i Božja slika : hrišćanski pristup problemu samopoštovanja
3. Čuvaj svoje srce': izazovi zaštite sebe u psihoterapiji i pastoralmnom savetovanju

PHZ je bio domaćih i jedan od organizatora ovog događaja.