Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBE | NEDELJA 17.00 i 19.00

DOBRODOŠLI NA WEB SAJT PROTESTANTSKE
HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE, NAŠE CRKVE

Govornik: Don Anderson. Nekadašnji zavisnik, narkoman, pod Božijom milošću doživeo oslobođenje. Slobodan od zavisnosti više od nekoliko decenija.

Danas: Savetnik (s akcentom na terapiji zloupotrebe droge i alkohola, tuge i gubitka); pastor; profesor na fakultetu: držao je seminare o kontroli besa, dinamici porodice i braku. Vodio je rehabilitacione programe za odvikavanje od droge i alkohola. Radio je sa zatvorenicima. Trener je liderstva. Licencirani preduzimač/poslovni čovek. Pilot.

Na osnovu svog iskustva, govoriće o tome kako je doživeo oslobođenje od zavisnosti, ali i kako promeniti smer svog života, tako da zavisnost postane samo prošlost i iskustvo koje koristimo da pomognemo drugima