Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBE | NEDELJA 17.00 i 19.00

DOBRODOŠLI NA WEB SAJT PROTESTANTSKE
HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE, NAŠE CRKVE

11.11. 2015. Održan je seminar „Porodični sistemi“. Predavač je bila Jasmina Ristić, diplomirani psiholog. Jasmina je specjalizirala biblijski pristup problematici disfunkscionalnih porodica, posebno porodicama zavisnika. Trenutno sa suprugom živi u Franciskoj, u gradu Nici. Predavanje je bilo deo obuke savetnika naše crkve.